Přehled výsledků

Přehled výsledků za 12 let existence HorsePower

Více zde >>>

Plán rozvoje sportu

Počernice zahájili dotazníkové šetření v rámci plánování rozvoje sportu na svém území.... http://www.pocernice.cz/aktuality-z-uradu/2017/06/plan-rozvoje-sportu/ ... Jak víme, postrádáme velkou halu... V přiloženém dotazníku lze vyplnit o tom, co by Počernice měli udělat pro to, aby se zlepšilo sportovní zázemí a když jsme dostali tuto možnost, prosíme o vyplnění tohoto dotazníku (3min. času) " http://lokalsport.cz/praha20 " nasměrovaného za účelem podpoření velké sportovní haly.
Tým HorsePower