DortFotky z lítého boje mladších žáků a jejich otců si můžete prohlédnout zde >>>

Foto: Milada

...

HP zpravodajPokud nemáte k dispozici červnové číslo HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE, shrnutí uplynulé sezóny 2013 - 2014

...

V následující sezóně 2015 - 2016 budou časy tréninků shodné s časy předešlé sezóny (viz. tabulka

...