DortFotky z lítého boje mladších žáků a jejich otců si můžete prohlédnout zde >>>

Foto: Milada

...

HP zpravodajPokud nemáte k dispozici červnové číslo HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE, shrnutí uplynulé sezóny 2013 - 2014

...

 elévové proti tatínkům

Odkaz na elévy proti tatínkům: https://plus.google.com/u/0/photos/108969671936959648191/albums/

...

Plán rozvoje sportu

Počernice zahájili dotazníkové šetření v rámci plánování rozvoje sportu na svém území.... ...