HP zpravodaj

V následující sezóně 2015 - 2016 budou časy tréninků shodné s časy předešlé sezóny (viz. tabulka

...